Sonde za merenje nivoa goriva koriste se za precizno merenje nivoa goriva i prikaz svih ovlašćenih i neovlašćenih promena u rezervoaru. Senzor sonde koje ugrađuje Galeb imaju osetljjivost već na 1%. Sonda se instalira u rezervoar vozila i ostvaruje komunikaciju sa GPS uređajem putem RS232 porta ili bežične mreže. To nam omogućava da dobijemo grafik potrošnje goriva sa promenama kao i prosečna potrošnja po relaciji vozila.

Spektar primene ovih senzora je širok, najčešće se mogu koristiti za merenje nivoa goriva kod:

  • Kamiona
  • Građevinskih mašina
  • Poljoprivrednih mašina
  • Dostavnih vozila

Upotreba sondi za merenje nivoa goriva uspešno sprečava manipulacije sa gorivom, ostvaruje uštede i smanjuje prosečnu potrošnju goriva i do 40%.

 

 

 

Sonde 1
Sonde 2

U cilju unapređenja usluge praćenja i poboljšanja kontrole neovlašćenog istakanja goriva iz rezervoara razvijena je opcija slanja obaveštenja ukoliko dođe do naglih promena u rezervoaru vozila. Korisnik usluge dobija brzo obaveštenje koje ukazuje na promene u rezervoaru, sa kratkom URL adresom za prikaz događaja na mapi.

Sonde 3