Korisnicima su u ponudi RFID čitači koji rade na tehnologiji 125 kHz ili 13,56 mHz. Pomenute tehnologije se često koriste za evidenciju radnog vremena i kontrolu pristupa u kompanijama, mogu se integrisati sa autorizacijom u vozilima. Po zahtevu korisnika, možemo ponuditi i autorizovan pristup u vozilo, odnosno da onemogućimo pokretanje vozila u slučaju kršenja kompanijskih pravila.

 

Vozači se mogu identifikovati pomoću kartica koje mogu biti u obliku priveska, narukvica, tag nalepnice ili standradne RFID kartice.

RFID 1